Kallelse till stämma i Åsträsk den 1:a augusti

Bröder Birkarlar,

Härmed utfärdas kallelse till Åsträsk-stämma i Åsträsk, Skellefteå Kommun, Västerbottens län, den 1:a augusti 2015. Kallelsen ställs till Birkarlabröder från Hembygdsföreningen, Ärkeprotektoratet, Protektorat Syd samt bröder och broderinnor från Ärkekantonatet.

Den 8 mars 2014 besöktes Hembygdsföreningen Birkarlarnas åttioårsjubileum av den tyska sektionen utav Ärkekantonatet i Schweiz: ÄSB. Storkarl Ralf anhöll av Ärkeprotektoratsstorkarl Jan Wallström att Ärkekantonatet i Schweiz, sektion Bonn, skulle erhålla världsmetropolen Åsträsk som sitt eget ägandes territorium att allt framgent betrakta som en schweizo-bonnsk enklav i Västerbottens mörkaste avkrok. Ärkeprotektoratsstorkarl bevilade å Ärkeprotektoratets vägnar detta.

Sagda datum kommer kantonatsstämma att hållas i Schweiziska Åsträsk under taket hos en inföding vid namn Samuel, ortens enda tjugofemåring, tillika ortens enda invånare under sjuttio. På fredagen den 31:a juli kommer ett uppsamlingsheat att avhållas hemma hos br Henrik Dahlberg i Nordmaling med middag, öl och sängplats varefter biltransport avgår till Åsträsk på lördag förmiddag. Lunch serveras, aktiviteter kring ortens lokalhistoria samt inmutningsceremoni följer under dagen. ÄSB-stämma avhålls på kvällen. Övernattning sker i anslutning till stämmolokalen. Efter söndagsfrukost hemfärd.

Preliminär kostnad är 400 kr vilket inkluderar middag fredag, mat och stämma under lördagen, frukost söndag men inte bensin eller öl. Medtag utrustning för att kunna sova på golv.

Det går tekniskt sett att åka tåg till Åsträsk, enligt Norrtågs kundtjänst bör dock avstigning på orten ske medelst nödbroms. Bil förordas och ansvarstagande broder medför egen bil att skjutsa billösa bröder i.

Vid intresse för deltagande vid stämman, kontakta styrelsen eller följ ordinarie instruktioner i utsänd kallelse.

DMÄ
#68 Henrik Dahlberg
För Stavkarlsämbetet i Bonn