Category Archives: Händelser

Saker som händer inom Birkarlarna. Oftast något man gör tillsammans men kan också vara något man vill förmedla.

KALLELSE TILL JUBILEUMSSTÄMMA 9 MARS 2024

Jubileumsanmälan återfinns längre ned i detta inlägg.

Birkarlarnas 90-årsjubileum kommer att firas vid Märgbensstämman 2024, lördag 9 mars å Norrlands nations gamla del. Programmet för dagen börjar med föredrag och lunch för bröder klockan 11:00 på nationen, förhandlingar inleds kl 13:00 och följs av bankett kl 18dk. På fredagen anordnas också enklare förtäring samt ölförsäljning i K1/Strömholms sal för bröder. Avgiften för lördagen är 500 kr och anmälan görs enligt nedan.


Broder Birkarl,

För snart 90 år sedan, den 25 mars 1934, grundades Hembygdsföreningen Birkarlarna på restaurang Rullan, genom försynen av Edvin Brännström och hans sammansvurna. Sedan starten har mycket hänt men än mer har förblivit sig likt. Från en liten tapper skara bottniska herrar har föreningen sett mer än tusen medlemmar delta på någon av de till dagens datum 517 protokollförda stämmor där bröder kunnat ställa sina övriga frågor, svälja sina franska fåglar och sugo märg ur ben.

Jubileumskommittén kallar dig härmed med anledning av detta till Hembygdsföreningen Birkarlarnas 90-årsjubileum. Var du än må befinna dig, åter hemflyttad och inrotad i hembygdens trygga lunk, eller ofrivilligt eller frivilligt i exil annorstädes. Hörsamma denna kallelse och slut upp bland bröder, nya och gamla bekantskaper, trygga dig i att allt är som det alltid varit och i vetskapen om att på en stämma är du alltid hemma.

Jubiléets datum är LÖRDAG 9 MARS. Dagsprogrammet inleds med föredrag och lunch för bröder klockan 11:00 på nationen. Detta efterföljs av stämmoförhandlingar klockan 13:00. Framåt kvällen, vid 18dk, övergår festligheterna till en bankett på vilken respektive och gäster också är varmt välkomna att delta. En bankett där förbrödringen står i centrum och formaliteterna ställs åt sidan. Tanken är att du ska få chansen att träffa dem du inte sett på länge, träffa dem som var aktiva innan och efter dina egna glansdagar i föreningen, kunna åter träffa ditt gamla rennethlag och tillsammans minnas de bravader och storslagna stunder du haft i föreningen. Av denna anledning finns det ingen given bordsplacering, utan fri plats och gott om plats därtill. Salongsmöblemang och en tillgång till bar uppmuntrar till samkväm under hela kvällen. En möjlighet för samtliga bröder oavsett årgång att umgås just sådär lagom mycket.

För att göra helgen än längre för långväga tillresta samt i närområdet lokaliserade så kommer det även på fredagen den 8 mars att serveras en enklare förtäring från klockan 18dk i norrlands nations gamla del (K1/Strömholms sal). Öl och dylik dryck kommer att finnas till försäljning men det är inget ordnat program för denna kväll, vi håller öppet för samkväm bland bröder och övriga gäster.

Jubileumskommittén är bara en av många som kämpar för att sätta föreningens ekonomi i obalans. På vad, och huruvida detta kan komma dig till del, avslöjas bara för dem som faktiskt dyker upp. Hörsamma nu denna kallelse och slut upp, broder Birkarl!


Anmälan har 2 enkla steg, nämligen själva anmälan och betalning.

1. ANMÄLAN sker primärt internetledes detta formulär:

Dyker inte formuläret upp? Du kan också anmäla dig genom denna länk.

Sekundärt kan också anmälan ske brevledes till HBF Birkarlarna, c/o Norrlands nation, Västra ågatan 14, 753 09, Uppsala.

2. BETALNING sker till bankgirokonto 5730-2341. Ange FÖR- och EFTERNAMN samt FÖDELSEDATUM. Betalning kan också erläggas via swish på nummer 123 45 23 999. Ange JUBILEUMSSTÄMMA.

Kostnaden för deltagande är 500 kronor eller 350 kronor för respektive som bara deltar på banketten. Avgiften täcker lördagens stämma och bankett. Anmälan och betalning skall vara föreningen tillhanda SENAST fredagen den 23 februari.


Frågor av formellt slag kan med fördel ställas till jubileum@birkarlarna.se. Övriga tankar och åsikter hänvisas till Stavkarl.

Varmt välkommen att jubilera vår förening!

Jubileumskommittén,

Andreas Apelqvist, Erik Antti, Joakim Holmlund, Gunnar Brandén

Dåd, Mannakraft, Ära

Kallelse Blötastämman tillika stämma 500 27/11 i Gamla Salen

Bröder! 

Digital kallelse, Blötastämman tillika stämma 500 27/11 i Gamla salen. 

Även denna gång, även om en fysisk kopia gått ut, så måste jag skicka ut en kallelse digitalt, så ingen får för sig att det inte är gjort. 

Blötastämman, tillika stämma 500 är runt hörnet och det ska givetvis firas. 499 gånger har vi samlats för att äta och dricka. Om det har blivit bättre med tiden kan diskuteras, däremot att tiden går framåt är svårare att neka och därför kallar vi er bröder, att sluta upp på stämman och njuta av blöta och dryck, i goda bröders lag, för att fira denna milstolpe i vår förening.

Maila stavkarl@birkarlarna.se eller skriv upp dig på teckningslistan på nationen för att säkra din plats!

Betalning på 300 kr sker till bankgirokonto: 5730-2341 eller Swish: 1234523999 (Swishavgift på +2 kr tillkommer) — 
DMÄ
Stavkarl

Kallelse Paltstämma 9/10 17dk i Teatern

Bröder!

Nu när storkarlsvalet är avslutat och vi har valt in Storkarl #77 för en andra gång, väntar paltstämman. Palten är norrlänningens paradgren, en rätt som i alla tider tillagats på olika sätt. Vilket sätt som är det rätta låter vi vara osagt bröder, ty vi alla vill komma hem före solen går upp dagen efter.

Något vi alla kan instämma om bröder är att sättet som käkarlarna tillagar palten på är det rätta sättet. En norrbottning och en västerbottning i maskopi bådar väldigt gott i palttillagning, då vet vi att ingredienser alltid ifrågasätts så att det inte blir för mycket norr och inte för mycket väst. Då vet vi att vi hamnar i mitten bröder. En del tycker att mitten är Piteå, andra tycker inte det.

Bröder! Pesten som vi nu dragits med i vad som känns som en livstid, verkar äntligen lätta och restriktioner släpps. Således blir paltstämman den första stämman efter krisen som är helt restriktionsfri. Detta betyder för vår del att vi nu kan erbjuda ihopsatta tungor och fler än 50 platser. Bröder, nu har ni chansen att äntligen få sitta på en stämma som vi en gång har gjort. Så ta nu chansen att få stå upp medans vi intar fågeln och bevista stämman bröder.

Säkra din plats! Maila stavkarl@birkarlarna.se, kommentera detta inlägg eller skriv upp dig på listan vid anslagstavlan på nationen

– Bröder som är sjuka eller har förkylningssymptom måste fortsatt stanna hemma

– Om någon broder behöver specialkost eller dryck eller har några allergier, kan även detta meddelas till Stavkarl via mail.

DMÄ

Stavkarl

Kallelse till älgstämma 17/9 kl 18dk i inre/yttre läs

Bröder!

Tiden för dimmiga mornar och frost i gräset närmar sig. Detta betyder givetvis att tiden för älgstämman snart är kommen. Visst kan älgen kalla sig skogens konung då han har 4 ben (två fler än en birkarl (I vissa fall ett)) och väger 200 – 550 kg. Den tror sig äga skogen med dess stolta gång och dess präktiga uppsyn. Men bröder, våra mycket skickliga käkkarlar har lyckats fånga in denna best och de ska sedan tillaga den så att det smakar som att maten har lagats av er egen mor. Käkkarlarnas kreativitet kanske till och med får er att fundera på om det faktiskt är älg vi äter..

Bröder! Storkarlsvalet! Det största och viktigaste demokratiska val som världen besitter. Ett val som avgör allt vad geopolitik betyder. En karl ska väljas. Han ska vara stor nog att orka lyfta klubban och än viktigare, ha auktoriteten att svinga den. Storkarlsvalet bestämmer framförallt ödet för denna förening. Kom och gör er röst hörd i valet, ty att säkra föreningen från ”progressivitet” och ”nytänkande” är det uppdrag en birkarl tar på största allvar för alla vet att förr var det bättre, när Watergate var ett faktum och det inte fanns laktosfritt på Ica. Chansen att avsätta hela styrelsen måste tas så att var och en broder med drömmar om att få betala med kontanter får möjlighet att behålla föreningen i dåtiden.

Utan DIG går vi under.

Säkra din plats! Maila stavkarl@birkarlarna.se, kommentera detta inlägg eller skriv upp dig på listan vid anslagstavlan på nationen
– Bröder som är sjuka eller har förkylningssymptom måste fortsatt stanna hemma
– Maxtak på 50 anmälningar
– Om någon broder behöver specialkost eller dryck eller har några allergier, kan även detta meddelas till Stavkarl via mail.

Kallelse Märgbensstämma 29 augusti, 17dk i Teatern

Bröder birkarlar och övriga presumtiva!
Stundom får gemene birkarl en känsla av att någonting saknas, ett tomrum infinner sig. Likt palten utan fläsk eller stämman utan besk har vår förening nu drabbats av ett kollektivt tomrum. Ett tomrum som inte går att likställa med avsaknad av visst livsmedel, ty detta är flera höjder jävligare: Under den gångna våren har årets märgbensstämma ej hållits. Pestens framfart omöjliggjorde stämmans genomförande och den beslutsdugliga styrelsen tog sitt dåvarande förnuft till fånga genom att flytta fram stämman.
Men nu är den efterlängtade dagen snart kommen! Ty tomrummet som fått den mest stabile birkarl på psykisk obalans är snart fyllt av glädje genom bröders gemenskap, övriga frågor och storkarls auktoritära klubbande. Märgbensstämman skall genomföras!
Eran första tanke slår er: ersätts surströmming med märgbensstämma? Så är icke fallet! En kausal kompromiss utmynnar i en surströmmingslunch samma dag. Den hålls 12:00 på nationen.
Säkra din plats! Maila stavkarl@birkarlarna.se, kommentera detta inlägg eller skriv upp dig på listan vid anslagstavlan på nationen, ange om du även ämnar deltaga på surströmmingslunchen
⁃ Bröder som är sjuka eller har förkylningssymptom måste fortsatt stanna hemma
⁃ Vi råder personer i riskgrupp att avstå stämman
⁃ Maxtak på 50 anmälningar
⁃ Får du inte vår kallelse via mail? Skicka då ett mail till stavkarl så löser vi detta, likaså om du vill bli borttagen från maillistan.