Ärkeprotektoratet

Ärkeprotektoratet håller två stämmor per år inom föreningens geografiska upptagningsområde. En på hösten och en på våren. På hösten sker märgbensstämman. Där kan invald broder få ett nytt märgben med vindarnas gud Biegolmai inbränt. Den broder som är invald i Ärkeprotektoratet erhåller även De fyra vindarnas band, Nordkalottbandet, och får alltså ytterligare ett band att trä igenom märgbenet.

Tillresta bröder från lärdomens stad Uppsala på märgbensstämman 2019
Märgbensstämman november 2019 där Ärkeprotektoratets Storkarl syns framför proklamationen

1993 hölls för första gången vårstämman där närvarande broder kan delta i det Nordliga Birkarlarenneth.

Det Nordliga Birkarlarenneth 2005 i samband med Ärkeprotektoratets 20-års jubileum

Bakgrund

I samband med att Birkarlarna firade 50-årsjubileum började några birkarlar, där ibland blivande första Ärkeprotektoratsstorkarl, att prata om ett protektorat – ett geografiskt område att ta i beskydd. På nästkommande stämma, rödingstämman den 7:e april 1984, fastslogs det att Norrbotten och Västerbottens län, tillika föreningens upptagningsområden, var de enda geografiska områdena som var värdiga att ta i beskydd.

Ärkeprotektoratets proklamation

Stämman fastslog genom acklamation att ett protektorat i norr skulle bildas och en proklamation undertecknades av sittande storkarl, Karl X, jubileumskommitténs ordförande och vice ordförande.  Första Ärkeprotektoratsstorkarlen trädde i kraft i ämbetet ett år senare när Ärkeprotektoratet höll sin första stämma den 27:e april i Luleå.

Sedan dess har Ärkeprotektoratet levt vidare och hemresta bröder har fortsatt kunna uppleva Birkarlarna, inte i Uppsala, utan i hembygden.

 

Dåd, mannakraft, ära