Året 2013 till 2014

Efter kuppliknande förhållanden slutade till slut Älgstämman och Storkarlsvalet med en regelrätt demokratiskt process som tog fram en stark och välförtjänt ledare, i form av Mattias Barbro Nyberg.

Påföljande paltstämma genomfördes med glans. Storkarl presenterades den största palten i mannaminne och han åtog sig utmaningen att konsumera den. Första läsningen av föreslagen stadgeändring genomfördes och godkändes av stämman. Foliehattar, från Parasitstalins Avancerade Foliehattar AB, visade sig vara ett gott skydd från talförbud.

Närmare jul genomfördes Blötastämman. Stämman var liten men beslutsför. Andra läsningen av föreslagen stadgeändring genomfördes och godkändes av stämman. I övrigt presenterades ett magert Rennethlag. Detta till trots slutade stämman gemytligt.

Vårterminen 2014 började som sig bör med Rödingstämma där Rennethlagets träning redovisades. Laget var trots Karl X:s insatser fortfarande magert och fick därför konsumera käkkarlarnas sportdryck. Ett snörikt Birkarlarenn med ett vinnande birkarlalag genomfördes nära inpå.

Härnäst jubilerade föreningen åttio år och bjöd på en stämma utan dess like, nämligen jubileumsmärgbensstämma. Hundratalet bröder bevistade detta som, tack vare en utmärkt Jubileumskommité, genomfördes utan större missöden. En nytryckt handbok innehållande justerade stadgar och ett utökat sångsortiment presenterades. Samtliga tre protektorat närvarade med delegater och det tyska protektoratet ÄSB tog tillfället i akt att med ÄP:s tillåtelse annektera enklaven Åsträsk i Västerbotten.

HBF Birkarlarna bevistade HärjaJämts jubileum och överlämnade en bägare i tenn, även kallad Storsjön. Denna för att ha något att låta härjade jamtar bada i. Gåvan mottogs väl.

Pyttstämma genomfördes utan större störningar. KarlX fick prova de nya folieglasögonen och allt var därmed till synes i sin ordning.

Vårterminen fortsatte med ett försök att dra igång gamla traditioner som Jungfrublotet tillsammans med Ypsilon. Denna tradition som förr infunnits på höstterminen visade sig fungera ypperligt även på våren. Föreningarna tågade mäktigt genom staden och avslutade med en sittning under solen.

Birkarlarna representerade tillsammans med Vajan i Brännbollsyran i Umeå. Då brännboll inte är en skidtävling var förlusten oundviklig men Brännströms bröder och det vajerska kavalleriet återvände till lärdomsstaden med huvudet högt.

Ristningen med Härjajämt såg osedvanligt muntra karlar rista stock i det gröna, och terminen kröntes med Asadon som började ovanligt torrt och vajlöst. Efter väl genomförd jakt fångades både vajor och dryck och slutligen hamnade allt detta i en bastu.

Sommarstämman gick av stapeln på Brändön inhysta hos vår erbarmlige Stavkarl. Storkarl doppades i sjön av ett gäng pilska Vajor medan mållösa bröder stod koögda och såg på. Bröder fick vad de förtjänade och stämman följdes upp med bastu och bad.

Som avslutning på vårterminens aktiviteter genomfördes surströmmingsstämman. Bröder visade måttligt intresse men maten var i vanlig ordning utsökt precis som det väl valda ölet. Kort därefter genomfördes Antikrundan i vanlig oordning.

I Danmark, Luleå och Bonn fortsatte de tre protektoraten oförtröttligt sina respektive verksamheter och moderföreningen i Uppsala gav sitt betänksamma gillande till detta.

Älgstämman satte punkt för HBF Birkarlarnas årsräkning då en ny Storkarl tog vid rodret på den alltjämt sjunkande skutan som kallas för HBF Birkarlarna. Tillväxten har varit svag men befintlig och en vändande trend hägrar vid horisonten.

Dåd, Mannakraft, Ära.
Storkarl #71
Mattias Barbro Nyberg

Leave a Reply

Dåd, mannakraft, ära