Året 2011 till 2012

Hembygdsföreningen Birkarlarna beslutade sig klokt nog redan tidigt på året att kasta från sig det tidigare styrets ok och återgå till en Norrbottnisk ordning. Sannolikt tack vare detta har föreningen åtnjutit många nya bröder, sin första norrman och detta alltmedan Henrik Dahlberg svängt med sleven i Lillkarls hemliga kök.

På Karlakarlsfronten noteras sorgesamt Burträskaren och advokaten Henning Sjöströms bortgång. Vid en extrainsatt stämma hade föreningen dock glädjen att få installera en ny Karlakarl i Lorentz Andersson, en västerbottning som under flertalet decennier genom politiken slitit för hembygden. Ytterligare två kom under året att installeras för sina mångåriga bedrifter för föreningen: Niels Nygaard Lampinen som bland annat har etablerat Protektorat Syd och under fem år tillsett att denna missionsgärning vidhållits, samt Andreas Arne Kaltenegger som under drygt tio år haft ett väsentligt finger med i allt, varit osviklig i formandet av föreningens anda och alltid uppvisat en ojämförlig ödmjukhet.

Vidare är det många år sedan en sådan hög frekvens av talare med en sådan varieté av intressanta ämnen bidragit till våra stämmor. Som talare och ämnen kan nämnas: Professorn och Karlakarlen Adam Taube om Gunnar Wennerbergs Gluntsånger. Sune Lindh om just Karlakarlar. Allas vår Tore Frängsmyr, mycket finurligt och upplysande om åtta lärde och en skidåkare. Professor Tom Lundin gällande olika sällskap och ordnar. Anders Grundström om sin intressanta roll och upplevelser av Estlands utveckling efter järnridåns fall. Och särskilt skall nämnas nyligt disputerade Erik Falk som talade väl om förolämpningar i 1630-talets Uppsala.
Man kan alltså gott säga att under detta år har även de bröder som alltid funnit sig vara naturbegåvningar på området fått kämpa hårt för att hålla kvar vid sin enfald.

Världshistoriens 52:a Birkarlarenne var en osedvanligt lyckad affär. Tolv lag intog Studentvägens skidvelodrom och stångade sig blodiga för att inta förstaplatsen. Efter den rejäla banketten uppträdde bandet The Kristet Utseende på scen och de kapitalistiska gudarna log mot föreningen denna afton. Man gjorde sitt bästa för att hantera överskottet och intog den Albionska huvudstaden för en kulturresa bestående i påvert boende, besök av Henrik VIII:s hov och en kravallstämma vilken lämnas bäst vidare onämnd.

Slutligen har det Birkarliska imperiet levt en allt annat än en ambulerande tillvaro. Ärkeprotektoratet har gått in en ny era då vi tackat av Håkan Håkansson efter tjugo år hängiven tjänst som Ärkeprotektoratsstorkarl, han har nu överlämnat tyglarna till Jan Wallström. Protektorat Syd har som nämnt firat sitt 5-årsjubileum på ett storslaget vis. Ärkekantonatet, sektion Bonn fortsätter att utvecklas. Man har begått 1-årsjubileum, formulerat egna statuter och vid Märgbensstämman kunde ÄSB-Storkarl Ralf Daume presentera deras egna band!

Med allt som skett under året kan man konstatera att även om det var bättre förr så är det bra mycket förr man får leta efter dettas like.

Dåd
Mannakraft
Ära

Storkarl # 69 Tobias Larsson

Leave a Reply

Dåd, mannakraft, ära