Protektorat Syd

Protektorat Syd omfattar geografiskt Sjælland och Skåne. Protektoratet håller två stämmor per år: Føraarsstämma under vårterminen, med det Sydliga Renneth, oftast i anslutning till helgen Kristi Himmelsfärd. Efteraarsstämma tillika Sommerstämma under höstterminen, ofta i början av oktober. Stämma på våren har hittills alltid skett inom protektoratets gränser, antingen i Västskåne/Sjælland eller i Östdanmark/Skåne. Stämma på hösten kan ske lite var som helst, där en broder har möjlighet att arrangera, och har hittills hållits i bland annat Knivsta, Hjärnarp, Flottsund, Rätansbyn, Wik och Ragunda.

Broder som bevistar en av Protektorat Syd arrangerad stämma, erhåller rätten att i sitt ben bära det Västskånska bandet. Detta är flätat i färgerna gult, rött och vitt, vilka representerar Sverige, Danmark respektive Birkland.

Det Sydliga Renneth ses allmänt som världens näst, näst hårdaste skidtävling, och har hållits varje vår sedan 2008. Tävlingens motto “quoniam limus severior nive”, översätts “eftersom lera är kärvare än snö”, och beskriver väl de normalt rådande, stämmogodkända, förutsättningarna. I de fall förutsättningarna vill beskrivas på annat sätt, medförs lera i en burk.

Lev väl, under protektoratsdevisen Dåd, Råstyrke, Ære!

Bakgrund

Nedan följer en kondenserad historik. För den som är intresserad rekommenderas den utmärkta skriften ”Från granskog till bok”, i vilken protektoratets hela tillblivelse beskrivs i detalj. Saluförs av Kronkarl.

Historien om Protektorat Syd tar sin början under Sommarstämman 2007 i Bodan, utanför Lövånger. Storkarl emeritus Niels Lampinen Nygaard höll där ett anförande vilket på många sätt blev en vändpunkt i föreningens historia. Det var ett anförande fyllt av sådant som bröderna normalt sett tycker om att lyssna på: främmande makter, kapprustning och yttre hot i allmänhet, samt Birkarlarnas suveränitet och försvarskapacitet i synnerhet. Just det här anförandet avvek dock från normen, just det här anförandet innehöll ny information med vilken bröderna tvingades omforma hela sin världsbild. Just det här anförandet har i efterhand av vissa setts som gryningstimman för en ny tideräkning inom HBF Birkarlarna – genom införskaffandet av betydande besittningar och oljefyndigheter i det ”Skvadrianska Nordbrittanien” tycktes Skvadern plötsligt utgöra ett hot! Det här kändes ju så klart lite obehagligt, och lösningen blev att br. Niels – som efter studierna
redan flyttat hem till Danmark – uppdrogs att å Nord-Sjælland upprätta och vidmakthålla ett protektorat. Br. Niels accepterade tacksamt brödernas förtroende, och det första steget mot bildandet av Protektorat Syd var därmed taget! I början av juli 2007 införskaffar br. Niels följdriktigt 1 500 kvadratmeter mark, komplett med ett litet fort om cirka 120 kvadratmeter, svinstallet ej inräknat.

Resten är historia.

Dåd, mannakraft, ära