Året 2018 till 2019

Norrlänningar! 

Hembygdsföreningen Birkarlarnas åttiofemte verksamhetsår har sett sitt slut. Det hela började med att man valde att byta ut björk mot guld. Sannolikt för att göra av med föreningens knappa excesser. Men låt mig specificera mer, efter två år av styre från björkarnas stad, valde bröderna med all rätta en Storkarl från guldstaden. I ett tappert försök att förstärka makten från Rönnskärsverkens söner inom föreningen. 

Umebröderna försvann i detta skede illa kvickt, både från stan och styrelsen. Vilket skulle bana väg för att än mer nordliga män valde att söka sig till föreningen. Ty, tiotalet Norrbottningar har sällats till Dåden, Mannakraften och Ärans herrar den senaste tiden. 

Som tidigare nämnt, var detta hembygdsföreningen Birkarlarnas åttiofemte verksamhetsår, sålunda ett jubileumsår. HBF Birkarlarna celebrerades med pompa och ståt under April månad med Märgbensstämma och bankett där hundratalet bröder, presumtiva och gäster samlades.

Stämman leddes av Storkarl honoris causa, #31 Jan Jonsson, från Vittangi i Kiruna kommun. Som fick uppdraget att på UNDER en timmes tid avhålla denna jubileumsstämma. Ett uppdrag som tillsynes är omöjligt, när en sådan mängd Birkarlar har fylkats. 

Men! Med fast hand gav han en uppvisning i hur en stämma skall avhandlas. Äldre Storkarlar fick här en lektion i vad de borde ha varit. Yngre förmågor som en dag kommer få axla Storkarlsrollen fick här se en förebild de vet att de aldrig kommer leva upp till.

I det stora hela en lyckad helg och man kunde nog dra slutsatsen att födelsedagsbarnet Birkarlarna trots allt är, en relativt pigg åldring. 

En gemensam nämnare under verksamhetsåret är att det till stort har kantats av det grundförstärkningsarbete som skett på nationen. Vilket har inneburit att delar av det gamla nationshuset varit stängd. Som ett led i denna grundförstärkning utlyste nationen en donationstävling under namnet “på goda grunder”, vilket har varit en het fråga under året och till slut skulle en förening segra: Birkarlarna. 

Priset som tilldelades var att få namnge det inre rummet om Wahlgrenska biblioteket. Efter många om och men, valdes namnet till Sjöbotten. Genom vår framlidne Karlakarl och Inspektor Tore Frängsmyrs hembygd. Med detta namn, kommer Tores minne och hembygd leva kvar inom nationen. Ett namn som förhoppningsvis skall få ett starkt fäste för oss Norrlänningar.

Vidare hölls världshistoriens 58:e Birkarlarenneth på en ovanligt snörik skidvelodrom. Åtta tappra lag ställde upp, stångades hårt på banan, varur endast ett skulle segra: Stigare-Jankus efterträdare. 

Kronkarl var omåttan nöjd med denna helg och andre Kuratorn undrade om siffrorna, som ej får nämnas, egentligen stämde. Det enda som återstår är att se om vi är nära att läggas ned eller om vi snart är där. 

Slutligen är det dags att ära den som äras bör. HBF Birkarlarna installerade en ny Karlakarl i form av #68 Henrik Dahlberg Rehnman, som i över 10 års tid arbetat hårt och målinriktat för hembygdsföreningen Birkarlarna. 

Med målsättningen, att var han än verkat, så har han alltid satt hembygden i fokus. Detta är en Västerbottning av äkta halt, som till och med hade fått varenda nybyggare i lappmarkens steniga jord att kunna erkänna: – Du har faktiskt gjort något gott för denna arma landsända. 

Detta är en Karlakarl om något.

Dåd, Mannakraft, Ära
#75 Joakim Holmlund 

 

Dåd, mannakraft, ära