Föreningen

Första styrelsen 1934

HBF Birkarlarna är en herr/studentförening som grundades redan 1934 vid Norrlands nation i Uppsala. Föreningen vänder sig till manliga studenter som är födda eller uppväxta i Norrbottens län eller Västerbottens län. På senare tid har dock dörrarna öppnas även för andra personer som är villiga att bevisa att de egentligen är Norr-Västerbottningar i själ och hjärta.

Anknytningen till hemtrakten märks tydligast på Birkarlarnas möten det så kallade stämmorna, där maten spelar en central roll. Och som i sin tur givit namn åt stämmorna, på t.ex. älgstämmna så avnjuts älg av bröderna. Det är de traditonella maträtterna från norr, palt, älg, röding, surstörmming och blöta som är länken till hembygden. Vilket bröderna avnjuter still och disskuterar aktuella händelser.

Dåd, mannakraft, ära