Tag Archives: Jubileum

KALLELSE TILL JUBILEUMSSTÄMMA 9 MARS 2024

Jubileumsanmälan återfinns längre ned i detta inlägg.

Birkarlarnas 90-årsjubileum kommer att firas vid Märgbensstämman 2024, lördag 9 mars å Norrlands nations gamla del. Programmet för dagen börjar med föredrag och lunch för bröder klockan 11:00 på nationen, förhandlingar inleds kl 13:00 och följs av bankett kl 18dk. På fredagen anordnas också enklare förtäring samt ölförsäljning i K1/Strömholms sal för bröder. Avgiften för lördagen är 500 kr och anmälan görs enligt nedan.


Broder Birkarl,

För snart 90 år sedan, den 25 mars 1934, grundades Hembygdsföreningen Birkarlarna på restaurang Rullan, genom försynen av Edvin Brännström och hans sammansvurna. Sedan starten har mycket hänt men än mer har förblivit sig likt. Från en liten tapper skara bottniska herrar har föreningen sett mer än tusen medlemmar delta på någon av de till dagens datum 517 protokollförda stämmor där bröder kunnat ställa sina övriga frågor, svälja sina franska fåglar och sugo märg ur ben.

Jubileumskommittén kallar dig härmed med anledning av detta till Hembygdsföreningen Birkarlarnas 90-årsjubileum. Var du än må befinna dig, åter hemflyttad och inrotad i hembygdens trygga lunk, eller ofrivilligt eller frivilligt i exil annorstädes. Hörsamma denna kallelse och slut upp bland bröder, nya och gamla bekantskaper, trygga dig i att allt är som det alltid varit och i vetskapen om att på en stämma är du alltid hemma.

Jubiléets datum är LÖRDAG 9 MARS. Dagsprogrammet inleds med föredrag och lunch för bröder klockan 11:00 på nationen. Detta efterföljs av stämmoförhandlingar klockan 13:00. Framåt kvällen, vid 18dk, övergår festligheterna till en bankett på vilken respektive och gäster också är varmt välkomna att delta. En bankett där förbrödringen står i centrum och formaliteterna ställs åt sidan. Tanken är att du ska få chansen att träffa dem du inte sett på länge, träffa dem som var aktiva innan och efter dina egna glansdagar i föreningen, kunna åter träffa ditt gamla rennethlag och tillsammans minnas de bravader och storslagna stunder du haft i föreningen. Av denna anledning finns det ingen given bordsplacering, utan fri plats och gott om plats därtill. Salongsmöblemang och en tillgång till bar uppmuntrar till samkväm under hela kvällen. En möjlighet för samtliga bröder oavsett årgång att umgås just sådär lagom mycket.

För att göra helgen än längre för långväga tillresta samt i närområdet lokaliserade så kommer det även på fredagen den 8 mars att serveras en enklare förtäring från klockan 18dk i norrlands nations gamla del (K1/Strömholms sal). Öl och dylik dryck kommer att finnas till försäljning men det är inget ordnat program för denna kväll, vi håller öppet för samkväm bland bröder och övriga gäster.

Jubileumskommittén är bara en av många som kämpar för att sätta föreningens ekonomi i obalans. På vad, och huruvida detta kan komma dig till del, avslöjas bara för dem som faktiskt dyker upp. Hörsamma nu denna kallelse och slut upp, broder Birkarl!


Anmälan har 2 enkla steg, nämligen själva anmälan och betalning.

1. ANMÄLAN sker primärt internetledes detta formulär:

Dyker inte formuläret upp? Du kan också anmäla dig genom denna länk.

Sekundärt kan också anmälan ske brevledes till HBF Birkarlarna, c/o Norrlands nation, Västra ågatan 14, 753 09, Uppsala.

2. BETALNING sker till bankgirokonto 5730-2341. Ange FÖR- och EFTERNAMN samt FÖDELSEDATUM. Betalning kan också erläggas via swish på nummer 123 45 23 999. Ange JUBILEUMSSTÄMMA.

Kostnaden för deltagande är 500 kronor eller 350 kronor för respektive som bara deltar på banketten. Avgiften täcker lördagens stämma och bankett. Anmälan och betalning skall vara föreningen tillhanda SENAST fredagen den 23 februari.


Frågor av formellt slag kan med fördel ställas till jubileum@birkarlarna.se. Övriga tankar och åsikter hänvisas till Stavkarl.

Varmt välkommen att jubilera vår förening!

Jubileumskommittén,

Andreas Apelqvist, Erik Antti, Joakim Holmlund, Gunnar Brandén

Dåd, Mannakraft, Ära