Fråga KX: Varför finns Bennys Ruta?

Bäste Karl X! Jag hänger ibland på Birkarlarnas facebookgrupp och där delas ju till allas glädje många både skojiga och lärorika länkar om bacon, men ibland också tröttsamma kopior av kallelser till stämmor. I kommentarerna till vissa av kallelserna är det en massa tjat om något som kallas “Bennys ruta”. Varför finns den? /För lite länkar om Bacon på facebookgruppen

Bäste “För lite länkar om Bacon på facebookgruppen”!

Bennys ruta är något som enligt stämmobeslut ska finnas på varje teckningslista såväl på nationen som på Tjuven. En av föreningens karlakarlar, hedersmedlemmar alltså, hette just Forsberg i efternamn och därför kallas rutan på teckningslistorna just för Bennys ruta. Som ett rent sammanträffande hette Forsberg dessutom Benny i förnamn! Denne man designade under lång tid alla föreningens trycksaker och det faktum som var att Bennys Ruta under denna tid började förekomma på teckningslistor kan enligt initierade källor ha med saken att göra.

Men nu har jag förstås besvarat frågan “Vad är Bennys Ruta?” istället för den du frågade – “Varför finns Bennys Ruta?”. Låt oss därför sätta oss in i denna oändligt mycket intressantare fråga å det snaraste!

Varför? Varför finns den? Varför?

Redan på trettonhundratalet var Birkarlarnas syfte som folkgrupp i Övre Norrland att bedriva handel med samer och kustbor, rastlöst jagandes genom medeltidens mörka nätter efter mening och mål, skrinnande över de karga nejderna från de arga nåjderna mot en okänd framtid. Varför? Om denna vår hembygd av Gustav Vasa sågs som ett oskrivet blad i kolonialismens bok, en tom fyrkant att fylla med mening och mål genom kunglig enfald, så sågs den av urbirkarlarna som en tröstlös plats där frågan “Varför” var så självklar och så hopplös att envar som ställde sig den tvangs inmundiga de oändliga mängder brännvin som vi än idag minner oss genom stämmans dryckesvanor. Idag är tillgången till brännvin så säker att jag vågar fråga frågan “varför” såhär i en frågespalt men på de tomma pungarnas tid i bleka talgljus sken var det annars. Unga människor frågar frågan utan att inse att svarets mäktighet kunde förgöra de mindre männen, fåkunniga frågar frågan helt utan att vilja betala lärdomens pris, klena människor tror att kunskap om meningen med livet är något annat än en förbannelse som för alltid fjättrar den upplyste. Att fråga om varför Bennys Ruta finns är att indirekt fråga om rutan en gång ska fyllas igen. Förstår du nu? Vågar du fråga din fråga längre nu?

Bennys ruta ska vara på teckningslistan och undertecknad har aldrig sett den fylld, när den ens funnits. Rutan finns för att fyllas men vore du där när det sker förstode du inte därför säkert den storhet du bevittnade och ännu mindre troligt toge du till vara på din oskattbara möjlighet att tillägna dig ett litet uns av den fantasmagoriska karlamässighet som då hade nederstigit.

DVBF.

DMÄ
Karl X Henrik Dahlberg

Frågor till frågespalten hänvisas till karlx@birkarlarna.se och inkomna frågor besvaras veckoligen.

Kallelse till Pyttstämman lördag 20/2 kl. 17dk i Teatern

Bröder och presumtiva!

Vi ät gopytt’n dä nere. He kost 250 spänn men he äre värt fö vi ska sjung, sup, ät å ta beslut som vanligt. Vi börja halv säx å ä man sen så missa man fågeln å he sug ju. Äre förstgång’n blire 150 spänn men man vill ju ha över te äxtra dricka så ta me lit extrapengar. Säg åt mej om du ska me. Antingen te stavkarl@birkarlarna.se, kommentera här elle skriv upp dig på listan breve dataapparatssalen.

Ärru allergisk måst du tala om för annars dö du på stämman.
Å he bli kul!
Fråga på de?
DMÄ,
Stavkarl

Vad hände egentligen under Rödingstämman 2016?

Många frågar sig vad som hände på föregående stämma egentligen, framförallt de som var där. Denna redogörelse namnger naturligtvis inga bröder så här offentligt (möjligen deras titlar) och kungör endast sådant som har extern validitet, alltså bärighet på föreningens verksamhet även efter stämmans slut. Den mer fullödiga sanningen om allt nedanstående finns att bese i Runkarls protokoll från den aktuella stämman.
VAD HÄNDE EGENTLIGEN PÅ RÖDINGSSTÄMMAN?

Perkeleplattan överräcktes i renoverad form och provslogs av (samt höll för) tre Storkarlars klubbslag.

Gult band delades ut.

Fastslogs att ekonomin går helt enastående bra och har gjort så under lång tid tack vare Renneth. Ett stort belopp finns disponibelt (även utöver de två regelbundet påfyllda säkerhetskonton som föreningen upprättat sedan investeringarnas år 2009). Trots det går stämmorna mycket back och avgiften kommer att höjas då allt ska vara självfinansierande.

Avslås förslag från tf Stavkarl att föreningens devis ska ersättas med “De fås ryggar ska bära de mångas fläsk”.

Inga nya styrelseval. Ingen rapport ännu från stadgeändringskommittén som tillsatts för att överse om stadga §10 bör ändras till att hela styrelsen väljs på höstens första stämma.

Ålades br tf Öskarl för stämman att resa till Nordmaling och avverka två träd å därför utsedd tomt å Utåkersvägen av vilka ska tillverkas servetter till stämman.

Fastslogs att tf lagledare för styrelsens Rennethlag inför Renneths start ska slå in tf br Stavkarl SAMT allt han kan råka slå sig på i bubbelplast, i synnerhet alla buskar.

Överräcktes ett antal vandringspriser till Renneth, inklusive bl a Renneths Vanliga Standardpris, Värdighetspriset, Feta Snålpriset och Lilla Vinkelväxelpriset.

Br som även höll Rödingtalet uppdrogs att ta reda på hur föreningens pengar kan plöjas ner i div hopplösa gruvprojekt.

Fastslås nästa stämmas teckningslista ska plastas in i bubbelplast.

Tillsätts en kommitté efter hetsig debatt: “Paltkomatén”, som ska utverka om den palt som serveras på Grand Hotel enligt en viss tidningsartikeln innehåller kornmjöl och i så fall kan klassas som Västerbottenspalt, eller om endast vetemjöl använts för den varvid den i föreningens ögon måste ses som Norrbottenspalt eller pitepalt. Kommitténs uppdrag omfattades även till att redovisa paltens historia med mera till NV samt erbjöd sig verka för terapiformen Paltfulness.

Lex Storkarl.

Avhölls Rövkrokturnering, ny Silverröf korades.