Märgben och band

För den oinsatte, ointresserade och ifrågasättande människan, vilket bör vara alla som inte är medlem i Birkarlarna, är det inte svårt att missa att Birkarlar tenderar att bära ett ben hängande i snören av regnbågens alla färger runt halsen. För den kritiska människan, för sådana finns inte i Birkarlarna, följer det genast att ifrågasätta ett sådant barbari och ärekränkning mot den varelse som en gång förslöt benet med kött, fett och blod.

Varför märgben?
Hembygdsförening Birkarlarna har en lång historia. Föreningen grundades 1934 och redan under första verksamhetsåret beslöt sig styrelsen för att förtära märgben. Denna maträtt har sedan dess, utan undantag, årligen varit en del av den mat som Birkarlarna gemensamt äter på en av sina stämmor. Föga förvånade heter den stämman just Märgbensstämman och brukar hållas som den sista stämma innan sommaren. En klassisk kombination är märgben med riven lever och stuvade ärtor.

Idéen om ett insignum
Snart kläcktes idéen om Märgben som emblem – ej ännu insignum. Idéen kläcktes på ett styrelsemöte 1956 och togs upp på nästkommande märgbensstämma. En diskussion kom att utlösas där fokuset inte låg på märgbenet som emblem utan i vad märgbenet skulle hänga i och hur långt ner märgbenet skulle hänga. Slutligen enades stämman att märgbenet skulle hänga i en lädersnodd 25 cm från översta skjortknappen. 1964 kom stadgarna att ändras och märgbenet kallades därefter insignum och inte emblem.

Införandet av band
En stor förändring av benet kom att ske 1960 när styrelsen lyfte fram ett förslag om att olika band ska existera till märgbenet. Oppositionen blev minst sagt stark och förslaget bordlades. Några månader senare gick förslaget igenom och från och med 1964:s stadgar går det att läsa vad varje band ämnar. I skrivande stund är dessa band möjliga att få.

  • Blå – Storkarl eller Storkarl emeritus
  • Röd – Styrelsemedlem eller styrelsemedlem emeritus
  • Vit – Vinnare av Birkarlarenneth
  • Gul – För den som har gjort ett värdefullt arbete för föreningen
  • Grön – Karlakarl
  • Orange – deltagit i ett jubileum
  • Nordkalottbandet – Invald i Ärkeprotektoratet
  • Västskånska bandet – Bevistat en av protektorat syds stämmor

Varför har vissa två märgben?
Det är en mycket ointressant fråga. Svaret på den fråga finns under fliken Ärkeprotektoratet.

Dåd, mannakraft, ära