Vad hände egentligen under Rödingstämman 2016?

Många frågar sig vad som hände på föregående stämma egentligen, framförallt de som var där. Denna redogörelse namnger naturligtvis inga bröder så här offentligt (möjligen deras titlar) och kungör endast sådant som har extern validitet, alltså bärighet på föreningens verksamhet även efter stämmans slut. Den mer fullödiga sanningen om allt nedanstående finns att bese i Runkarls protokoll från den aktuella stämman.
VAD HÄNDE EGENTLIGEN PÅ RÖDINGSSTÄMMAN?

Perkeleplattan överräcktes i renoverad form och provslogs av (samt höll för) tre Storkarlars klubbslag.

Gult band delades ut.

Fastslogs att ekonomin går helt enastående bra och har gjort så under lång tid tack vare Renneth. Ett stort belopp finns disponibelt (även utöver de två regelbundet påfyllda säkerhetskonton som föreningen upprättat sedan investeringarnas år 2009). Trots det går stämmorna mycket back och avgiften kommer att höjas då allt ska vara självfinansierande.

Avslås förslag från tf Stavkarl att föreningens devis ska ersättas med “De fås ryggar ska bära de mångas fläsk”.

Inga nya styrelseval. Ingen rapport ännu från stadgeändringskommittén som tillsatts för att överse om stadga §10 bör ändras till att hela styrelsen väljs på höstens första stämma.

Ålades br tf Öskarl för stämman att resa till Nordmaling och avverka två träd å därför utsedd tomt å Utåkersvägen av vilka ska tillverkas servetter till stämman.

Fastslogs att tf lagledare för styrelsens Rennethlag inför Renneths start ska slå in tf br Stavkarl SAMT allt han kan råka slå sig på i bubbelplast, i synnerhet alla buskar.

Överräcktes ett antal vandringspriser till Renneth, inklusive bl a Renneths Vanliga Standardpris, Värdighetspriset, Feta Snålpriset och Lilla Vinkelväxelpriset.

Br som även höll Rödingtalet uppdrogs att ta reda på hur föreningens pengar kan plöjas ner i div hopplösa gruvprojekt.

Fastslås nästa stämmas teckningslista ska plastas in i bubbelplast.

Tillsätts en kommitté efter hetsig debatt: “Paltkomatén”, som ska utverka om den palt som serveras på Grand Hotel enligt en viss tidningsartikeln innehåller kornmjöl och i så fall kan klassas som Västerbottenspalt, eller om endast vetemjöl använts för den varvid den i föreningens ögon måste ses som Norrbottenspalt eller pitepalt. Kommitténs uppdrag omfattades även till att redovisa paltens historia med mera till NV samt erbjöd sig verka för terapiformen Paltfulness.

Lex Storkarl.

Avhölls Rövkrokturnering, ny Silverröf korades.