Fråga Karl X: Får Storkarl ställa övriga frågor?

Ibland får ju styrelsen ställa övriga frågor på stämma. Men får Storkarl någonsin ställa övriga frågor?

Denna fråga uppkom på stämma och besvarades där, men kan behöva skrivas ut även här för att de fåkunniga ska förstå tingens gång lite bättre.

För den i föreningsformalia oinsatte brodern kan det verka som självklart att Storkarl får ställa Övriga Frågor på stämman där han presiderar, eftersom han trots allt är Storkarl och i sin olidliga visdom svingar klubban bäst han vill.

Emellertid kan man betänka vad Övriga Frågor faktiskt är: Nämligen ett sätt att för bröder som inte sitter i styrelsen ta upp SINA frågor på dagsprogrammet för att därigenom få bli delaktiga i föreningens arbete aktivt, och därigenom bidra till dess ständiga förbättring (eller förbittring, som det ju oftast praktiskt sett blir).

Det är därför som styrelsen vid nästan varje ordningsfråga om detta inte tillåts ställa övriga frågor. Om detta tilläts skulle det verka som att styrelsebröderna inte kan få upp sina frågor på dagsprogrammet på något annat sätt, vilket de ju annars förväntas kunna få på styrelsemöten och dylikt. Om styrelsen fick ställa övriga frågor skulle det framstå som att övriga styrelsen hunsas och hålls kort av en egenmäktig tyrann till Storkarl och inte tillåts sticka upp nog mycket för att få driva sina frågor. Så är det förstås aldrig och så har det heller aldrig varit i föreningens historia, Birkarlarna är ju en demokratisk förening utan förekomst av vuxenmobbing av någon sort (det sistnämnda finns det stämmobeslut på). Det är av detta skäl som Storkarl inte tillåter styrelsen ställa övriga frågor vanligtvis, det skulle implicit skapa en bild av styrelsemedlemmar som spelar för ett annat lag och sticker upp mot hans vilja bara de får chansen. Så är det naturligtvis inte.

Får Storkarl då ställa övriga frågor? I teorin får han alltså det, men vad skulle det innebära praktiskt? Hur skulle vi tolka detta? Naturligtvis kan vi bara tänka så här om Storkarl fogar egna Övriga Frågor till dagsprogrammet: Storkarl själv kan av något skäl inte kan få upp sina egna frågor på dagsprogrammet han själv är ansvarig för.

Kanske kan vi tolka dessa dolda skäl som att Storkarl likt Jesus Kristus nederstiger till de vanliga dödliga bröderna för att på deras villkor sätta upp frågor på dagsprogrammet liksom dem? Otroligt. Och lite troligare, men fortfarande ganska otroligt, är att Storkarl lever i fruktan över sig själv: Att han med härskartekniker och hån på styrelsemöten hindrar sig själv från att föra upp sina egna frågor på dagsprogrammet. Om denna teori har ett korn av sanning i sig så vittnar det både om hur allomfattande Storkarls rättvisa hårdhänthet är, samt om den otroliga komplexitet som kännetecknar Storkarls psyke.

Samtidigt är det naturligtvis förmätet att ens spekulera kring vad som i slutändan är sant. Förmodligen kan endast en väl riktad Övriga Fråga kasta ljus över detta.

DMÄ

KX Henrik Dahlberg

One thought on “Fråga Karl X: Får Storkarl ställa övriga frågor?”

  1. Detta inlägg gav verkligen mycket att tänka på. Vad jag vill minnas har Birkarlarna en lång tradition av Storkarlar med ett komplext psyke och mycket hårdhänt rättvisa. Hade jag inte varit med i styrelsen, hade jag kanske vågat väcka frågan men jag överlämnar det till en fågelfri broder vid övrigt tillfälle.

Comments are closed.