Fråga Karl X: Vad är egentligen Flytbryggekommittén?

Hej Karl den tionde! Jag undrar vad Flytbryggekommittén egentligen är och hur den uppstod. Vänliga hälsningar, Glommersträsk

Bäste Glommersträsk!

Tack för ditt kärva brev. Jag har tagit mig friheten att ge dig pseudonymen “Glommersträsk”. Min frågespalt är så ny ju och därför skrev jag ju ditt brev själv, så då kunde jag lika gärna byta ut ditt påhittade namn mot ett ännu mer påhittat.

Till frågan. FBK är den kanske mest legendariska av alla föreningens dådkraftiga kommittéer. Föreningens mångmäktiga styrelse under den allsmäktige Storkarl har för mycket att göra för att sköta allt själv och låter därför kommittéer ibland få större eller mindre ansvar för viktiga delar av föreningens utvecklingsarbete. FBK är en typisk sådan kommitté, och den har verkat i mer än ett decennium för att till föreningens ägo hitta en flytbrygga som har den lika underbara som sällsynta kvalitén att den kan bära en samling birkarlar på sjön utan att sjunka. Ända sedan en legendarisk sommarstämma där flytbryggan som den sjön var försedd med visade sig sjunka i skräck och svårmod när den betrampades av birkarlafötter har kommitténs arbete varit i fokus för brödernas drömmar och längtan. Dess medlemmar har bytts ut under åren men likt ett stim av blinda sjö-kor strävar den ständigt vidare.

Av tradition har kommitténs medlemmar varit av den magnitud (midjemått, på ren svenska) att de kunnat pröva bryggornas flytighet själva utan att behöva ringa in äldre och korpulentare bröders gravitationella kompetens. En återkommande förhoppning har varit att kunna ankra den färdiga flytbryggan på Fyrisåns skummande böljor utanför nationen, med fördel då i närheten av en i samma syfte förankrad bastuflotte. Annars har spaningarna huvudsakligen inriktats mot att å sommarstämma tillse flytbryggans existens. Detta skulle förmodligen också ha fördelen jämfört med Fyrisån att det blev mindre problem med Polisens sedlighetsrotel om fryntliga birkarlar likt fulla sälar stojade på en brygga som flöt på exempelvis Messauredammens yta.

Få kommittéers arbete kan ha upptagit mer stämmotid under otaliga redovisningar och äskande av större budget (bortsett från kanske BVK eller BVK(r)).

Hittills har kommittén inte fått något gjort.

Hoppas svaret var tillfyllest, trots att du som frågeställare är påhittad denna gång. Frågor till frågespalten hänvisas till karlx@gmail.com och frågor besvaras veckoligen.

DMÄ
Karl X Henrik Dahlberg

One thought on “Fråga Karl X: Vad är egentligen Flytbryggekommittén?”

  1. Tänk vad mycket fantastiskt som finns i minnet på vår käraste Karl X. Det är inte alla föreningar som får ha en sådan förträfflig traditionsbevarare!

Comments are closed.